Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż treść tej strony internetowej tworzona jest z najwyższą starannością, pewne informacje na niej zawarte mogą być niepoprawne lub niepełne. Holmatro N.V. i spółki powiązane (dalej zwane: Holmatro) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie treści zawartych na tej stronie internetowej. W przypadku wątpliwości co do poprawności lub dokładności informacji prosimy o kontakt z Holmatro (numer telefonu: +31 (0) 162 751 480).

Własność intelektualna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania oraz innych materiałów na tej stronie internetowej należą do spółki Holmatro lub jej licencjodawców.  Użytkownik ma prawo przeglądać tę stronę internetową i powielać jej fragmenty w formie wydruku, kopii zapisanej na dysku twardym oraz przekazywania ich innym osobom, ale w każdym przypadku wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i osobistych. Niedozwolona jest sprzedaż lub dystrybucja kopii jakiejkolwiek części strony internetowej dla zysków komercyjnych, jak również jej modyfikowanie lub włączanie do treści innej pracy, publikacji lub strony internetowej, w formacie papierowym lub elektronicznym, łącznie z publikowaniem wpisów na innych stronach. Nie udziela się żadnej innej licencji ani prawa.

Prawa własności intelektualnej dotyczące produktów, wynalazków, projektów, znaków oraz nazw handlowych wyświetlanych na tej stronie internetowej również należą do spółki Holmatro lub są używane na podstawie licencji.

Nie wolno kopiować i/lub rozpowszechniać w żaden sposób żadnej treści tej strony internetowej bez pisemnego zezwolenia Holmatro.