Polityka prywatności

 1.      Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?
 2.      Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu je przetwarzamy?
 3.      Kto ma dostęp do danych?
 4.      W jaki sposób chronione są dane osobowe?
 5.      Jak długo przechowywane są dane osobowe do powyższych celów?
 6.      Jakie są prawa użytkownika i w jaki sposób można się z nami skontaktować?
 7.      Zmiany w Polityce prywatności.

Jest to polityka prywatności Holmatro N.V. z siedzibą pod adresem: Lissenveld 30, 4941 VL Raamsdonksveer, Holandia (zarejestrowaną w Izbie Handlowej pod numerem 18122713 („Holmatro”, „my”).

Informacje ogólne
Uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych użytkowników. Niniejsza polityka prywatności dotyczy użytkowników końcowych, pracowników dystrybutorów, osób ubiegających się o pracę oraz osób odwiedzających stronę internetową Holmatro. Holmatro szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony internetowej i zapewnia, że przekazane dane osobowe będą traktowane poufnie. 
Poprzez korzystanie z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej polityki prywatności. Ta strona internetowa może zawierać odniesienia do osób trzecich. Należy mieć na uwadze, że Holmatro nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności innych stron internetowych i źródeł.  

Korzystanie z naszych usług
Możemy poprosić o podanie danych osobowych, gdy użytkownik loguje się w celu skorzystania z jednej z naszych usług. Dane te są wykorzystywane do świadczenia naszych usług. Te dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach należących do Holmatro lub na serwerach osób trzecich. Nie łączymy tych danych z innymi danymi osobowymi użytkownika, które są nam dostępne. 

Komunikacja
Możemy zachować wszelkie wiadomości e-mail lub inne wiadomości przesłane nam przez użytkownika. Czasami możemy poprosić użytkownika o podanie danych osobowych w związku z konkretną sytuacją lub jeśli są one potrzebne do przetworzenia zapytania użytkownika lub udzielenia odpowiedzi na jego zapytania. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach Holmatro lub serwerach stron trzecich. Nie łączymy tych danych z innymi danymi osobowymi użytkownika, które są nam dostępne. 
Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej www.holmatro.com pewne dane osobowe użytkownika mogą zostać zebrane i przetworzone. Ponieważ ochrona prywatności i ochrona danych osobowych są dla nas ważne, zapewniamy, że nasze przedsiębiorstwo postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o danych osobowych zbieranych przez Holmatro i sposobie, w jaki Holmatro przetwarza te dane osobowe. 

1.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Holmatro jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników we wszystkich przypadkach z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych zostało powierzone Holmatro w imieniu dystrybutora. W takich przypadkach Holmatro jest podmiotem przetwarzającym, a dystrybutor jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych. 
 

2.    Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu je przetwarzamy?

Zbieramy dane osobowe użytkownika, gdy kontaktuje się on z nami drogą mailową lub przez formularz na naszej stronie internetowej, gdy składa podanie o pracę przez naszą stronę internetową lub gdy korzysta z niej w inny sposób. 
A.    Holmatro może zbierać następujące dane osobowe od wszystkich gości odwiedzających stronę internetową:

 1. adres IP;
 2. odwiedzone strony internetowe;
 3. przeglądarka internetowa;
 4. rodzaj urządzenia;
 5. dane geograficzne (na przykład lokalizacja);
 6. dane dotyczące aktywności na stronie internetowej;
 7. preferowany język, a także godzina i czas trwania odwiedzin.

B.  Holmatro może zbierać następujące dane osobowe od użytkowników końcowych we własnym imieniu lub jako podmiot przetwarzający dane w imieniu innych:

 1. imię, nazwisko, stanowisko i dane adresowe;
 2. data urodzenia;
 3. płeć;
 4. adres e-mail;
 5. numer telefonu;

C.    Holmatro może zbierać następujące dane osobowe od pracowników dystrybutorów:

 1. imię, nazwisko, stanowisko i dane adresowe;
 2. nazwa pracodawcy;
 3. data urodzenia;
 4. płeć;
 5. adres e-mail;
 6. numer telefonu;

D.    Holmatro może dodatkowo zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe od osób ubiegających się o pracę:

 1. imię, nazwisko, stanowisko i dane adresowe;
 2. data urodzenia;
 3. płeć;
 4. adres e-mail;
 5. numer telefonu;
 6. informacje o zatrudnieniu;
 7. list motywacyjny;
 8. CV;
 9. listy referencyjne.

Przesłane przez użytkownika informacje są traktowane ostrożnie i poufnie. Wykorzystujemy podane dane osobowe wyłącznie do skontaktowania się z kandydatami w odpowiedzi na podanie o pracę i nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim, chyba że kandydat wyraźnie wyraził na to zgodę. 
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie do celów i w oparciu o podstawy prawne, które zostały opisane poniżej.

Aby udzielać odpowiedzi na pytania i wymieniać informacje
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jeśli przesłał nam zapytanie przez e-mail, zadzwonił do nas lub wypełnił nasz formularz kontaktowy. 
Możemy w tym celu przetwarzać dane osobowe użytkownika, takie jak imię, nazwisko, stanowisko pracy, data urodzenia, płeć, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu. 
Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie uzasadnionego interesu Holmatro, jakim jest prowadzenie działalności i informowanie użytkownika o projektach, produktach i/lub usługach i wydarzeniach. 

Podania o pracę
Jeśli użytkownik złoży podanie o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej, jego dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie rekrutacyjnym. Tego typu przetwarzanie danych osobowych jest konieczne na podstawie uzasadnionego interesu Holmatro, jakim jest zatrudnianie osób do pracy.

Do technicznego i funkcjonalnego zarządzania stroną
Przetwarzamy pewne dane osobowe w ramach technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszą stroną internetową, aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenia podczas odwiedzin. 
W tym celu możemy przetwarzać takie dane osobowe jak adres IP, odwiedzane strony internetowe, przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia, dane geograficzne (na przykład lokalizacja), dane dotyczące aktywności na stronie internetowej, preferowany język, a także godzina i czas trwania odwiedzin. Korzystamy w tym celu z plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie
Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie uzasadnionego interesu Holmatro, aby ulepszać stronę internetową oraz chronić ją przed cyberatakami i innymi bezprawnymi działaniami. 
Nasze strony internetowej mogą zawierać odniesienia lub łącza (na przykład hiperłącza) do zewnętrznych stron internetowych. Możliwe jest również, że użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej Holmatro w mediach społecznościowych. Holmatro nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrzne strony internetowe i media społecznościowe. Ani polityka prywatności Holmatro, ani polityka plików cookie nie mają zastosowania wobec przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie. 

3.    Kto ma dostęp do danych?

Nie będziemy udostępniać danych użytkownika osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług (takich jak hosting strony internetowej) lub zobowiązuje nas do tego prawo lub postanowienia prawne. W przypadku używania przez osoby trzecie Holmatro zapewni, że zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami zawarte zostały odpowiednie umowy o przetwarzanie danych, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych ze strony podmiotu przetwarzającego. 

4.    W jaki sposób chronione są dane osobowe?

Aby chronić dane osobowe przed (przypadkowym) zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, Holmatro stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Holmatro dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika są chronione. 

5.    Jak długo przechowywane są dane osobowe do powyższych celów?

Dane osobowe zostaną zniszczone w chwili, gdy nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane. Do celów związanych z technicznym i funkcjonalnym zarządzaniem stroną internetową dane nie będą przechowywane dłużej niż przez 24 miesiące od chwili odwiedzin na stronie, chyba że pewne okoliczności uzasadniają dłuższy okres ich przechowywania. 
Dane przesłane przez kandydatów zostaną usunięte nie później niż po 4 tygodniach od zakończenia procesu rekrutacji lub zostaną zapisane na okres maksymalnie 1 roku, jeśli kandydat wyrazi na to zgodę. 

6.    Jakie są prawa użytkownika i w jaki sposób można się z nami skontaktować?

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo do bezpłatnego wglądu w swoje dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Holmatro. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, uzupełnienia i usunięcia swoich danych osobowych, a także do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informując nas o tym za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej. 
Pytania lub komentarze dotyczące polityki Holmatro w zakresie ochrony danych osobowych można przesyłać przez formularz kontaktowy. 
Skargi dotyczące bezprawnego przetwarzania danych osobowych można kierować do organu nadzoru, którym jest niderlandzki organ ds. ochrony danych osobowych (Postbus 93374, 2509 AJ Haga). 

7.    Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może ulec zmianie, gdy nieuwzględnione w nim procesy zostaną dodane na stronę internetową w wyniku dodania nowej funkcjonalności. Wszelkie przyszłe zmiany w naszym sposobie ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. 
Użytkownicy są proszeni regularne sprawdzanie oświadczenia o ochronie prywatności, aby mieć świadomość wprowadzanych zmian. Obecna wersja oświadczenia o ochronie prywatności obowiązuje od dnia: 25 maja 2018 r.