Privacybeleid Holmatro B.V.

Datum: 4 oktober 2023

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Holmatro B.V. ("Holmatro") uw persoonlijke gegevens verzamelt, bewaart en verwerkt.

 

Holmatro voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.

In overeenstemming met deze privacyverklaring kan Holmatro uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken in verband met uw gebruik van de Holmatro-website(s) (gezamenlijk de "Service" genoemd).

Deze privacyverklaring (het "Privacybeleid") is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service (de "Gebruikers") of ons informatie verstrekken, in aanvulling op eventuele andere overeenkomsten die u met ons hebt. Door ons informatie te verstrekken of door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Service geeft u toestemming voor de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens en andere inhoud ("Gebruikerscontent") in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit betekent ook dat andere Gebruikers uw Gebruikerscontent die u openbaar beschikbaar maakt via de Service mogen zoeken, bekijken, gebruiken of delen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Verstrek geen persoonlijke gegevens aan ons en maak geen gebruik van de Service als u het niet eens bent met dit Privacybeleid.

Hoewel dit document met de grootst mogelijke nauwkeurigheid vanuit het Engels naar andere talen is vertaald, prevaleert altijd de Engelse tekst.

Dit Privacybeleid omvat de Privacyverklaring van Holmatro.

 

 

Privacyverklaring Holmatro

 1. Informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende soorten informatie verzamelen.

 

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

 • Uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u ons via e-mail of een andere pagina op de Service toestuurt.
 • Communicatie tussen u en Holmatro. We kunnen u bijvoorbeeld Servicegerelateerde e-mails sturen (zoals wijzigingen/updates van functies van de Service, technische en beveiligingsmeldingen).

 

Informatie uit logbestanden:

 • Informatie uit logbestanden wordt automatisch gerapporteerd door uw browser telkens wanneer u een verzoek indient om een webpagina of app te openen (d.w.z. te bezoeken). Deze informatie kan ook worden verstrekt wanneer de inhoud van de webpagina of app wordt gedownload naar uw browser of apparaat.
 • Wanneer u onze Service gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie uit logbestanden op, waaronder uw webverzoek, Internet Protocol-adres ("IP-adres"), browsertype, verwijzings-/uitstappagina's en URL's, aantal klikken en hoe u omgaat met links op de Service, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie. We kunnen soortgelijke informatie ook verzamelen uit e-mails die naar onze Gebruikers worden gestuurd, waarmee we kunnen bijhouden welke e-mails worden geopend en op welke links door ontvangers wordt geklikt. De informatie maakt een nauwkeurigere rapportage en verbetering van de Service mogelijk.
 1. Hoe we informatie gebruiken

Naast enkele van de specifieke vormen van informatiegebruik die we in dit Privacybeleid beschrijven, kunnen we informatie die we ontvangen gebruiken om:

 • uw klantrelatie te beheren en u klantenondersteuning te bieden;
 • informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Service bezoekt;
 • u en anderen gepersonaliseerde inhoud en informatie te bieden;
 • de effectiviteit van onze Service te bieden, te verbeteren, te testen en te controleren;
 • nieuwe producten en functies te ontwikkelen en testen;
 • statistieken zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen bij te houden;
 • technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen;
 • via e-mail, post, telefoon en/of mobiele apparaten met u te communiceren over producten of diensten van ons of van derden die interessant voor u kunnen zijn;
 • onze algemene voorwaarden ten uitvoer te leggen;
 • onze activiteiten te beheren; en
 • functies uit te voeren zoals anders beschreven aan u op het moment van verzamelen.
 1. Delen van uw informatie

We zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden zonder uw toestemming, behalve zoals vermeld in dit Privacybeleid.

 

Partijen waarmee we uw informatie kunnen delen:

 • Wij kunnen Gebruikerscontent en uw informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot, informatie uit cookies, logbestanden, apparaat-ID's, locatiegegevens en gebruiksgegevens) delen met bedrijven die deel uitmaken van de Holmatro-familie of in de toekomst deel gaan uitmaken van de Holmatro-familie ("Gelieerde bedrijven"). Gelieerde bedrijven kunnen deze informatie gebruiken bij het aanbieden, begrijpen en verbeteren van de Service (onder meer door het verstrekken van analyses) en de eigen diensten van Gelieerde bedrijven (onder meer door u betere en relevantere ervaringen te bieden). Deze Gelieerde bedrijven zullen de keuzes respecteren die u maakt over wie uw Gebruikerscontent kan zien.
 • We kunnen uw informatie en informatie uit tools zoals cookies, logbestanden en apparaat-ID's en locatiegegevens ook delen met externe organisaties die ons helpen de Service aan u te leveren ("Serviceproviders"). Onze Serviceproviders krijgen toegang tot uw gegevens zoals redelijkerwijs noodzakelijk is om de Service te verlenen onder redelijke vertrouwelijkheidsvoorwaarden.
 • We kunnen delen van gegevens aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd, verwijderen en geanonimiseerde gegevens delen met andere partijen. We kunnen uw informatie ook combineren met andere informatie op een manier die niet langer met u in verband wordt gebracht en die geaggregeerde informatie delen.

 

Wat er gebeurt bij een wijziging van de zeggenschap:

Als we Holmatro of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijv. als onderdeel van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kunnen uw gegevens zoals naam en e-mailadres, Gebruikerscontent en andere gegevens die via de Service zijn verzameld, deel uitmaken van de items die worden verkocht of overgedragen.

 

Reageren op wettelijke verzoeken en schade voorkomen:

Als reactie op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) kunnen we uw gegevens inzien, bewaren en delen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de wet ons hiertoe verplicht. Dit kan inhouden dat we reageren op juridische verzoeken van rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten wanneer we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de reactie wettelijk vereist is in dat rechtsgebied, gevolgen heeft voor gebruikers in dat rechtsgebied en in overeenstemming is met internationaal erkende normen. We kunnen informatie ook openen, bewaren en delen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dit nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, bijvoorbeeld als onderdeel van onderzoeken; wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat er sprake is van een noodsituatie die een bedreiging vormt voor uw gezondheid en/of veiligheid of die van een andere persoon of het publiek in het algemeen; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan gedurende langere tijd worden ingezien, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een juridisch verzoek of een wettelijke verplichting, een overheidsonderzoek of een onderzoek naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen. In bepaalde situaties kunnen we verplicht worden om persoonlijke gegevens vrij te geven naar aanleiding van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

 1. Internationale overdracht van uw gegevens

Wanneer u onze Service gebruikt, kunnen uw gegevens naar de Verenigde Staten en mogelijk andere landen worden verzonden. Uw gegevens die via de Service worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waarin Holmatro, Gelieerde bedrijven of Serviceproviders vestigingen hebben. Holmatro, Gelieerde bedrijven of Serviceproviders kunnen informatie die wij over u verzamelen, met inbegrip van persoonlijke informatie, over grenzen heen en van uw land of jurisdictie naar andere landen of jurisdicties over de hele wereld overdragen. Houd er rekening mee dat we informatie, waaronder persoonlijke informatie, kunnen overdragen naar een land en rechtsgebied waar niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming gelden als in uw rechtsgebied. Door u te registreren voor en gebruik te maken van de Service stemt u in met de overdracht van informatie naar de VS of enig ander land waar Holmatro of Serviceproviders vestigingen hebben en met het gebruik en de openbaarmaking van informatie over u zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Personen uit de Europese Unie of Zwitserland kunnen de onderstaande AVG-verklaring raadplegen met betrekking tot de overdracht van hun persoonlijke gegevens.

 1. Beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen

We gebruiken commercieel redelijke waarborgen om de via de Service verzamelde informatie veilig te houden. Holmatro kan echter niet instaan voor de veiligheid van informatie die u naar Holmatro verzendt of garanderen dat informatie op de Service niet kan worden ingezien, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd.

 

Draag alsjeblieft uw steentje bij om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot e-mails tussen u en Holmatro. Uw privacy-instellingen kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen in de social media-diensten die u gebruikt om verbinding te maken met Holmatro. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van andere organisaties waarvan Holmatro geen eigenaar is of waarover Holmatro geen zeggenschap heeft.

 1. Uw keuzes over uw informatie

Uw accountgegevens en profiel-/privacyinstellingen:

 • U kunt uw voorkeuren voor e-mailcommunicatie op elk gewenst moment bijwerken door op de link te klikken in een willekeurige marketingcommunicatie die u van ons ontvangt en uw profielinstellingen te wijzigen.
 • U kunt u afmelden voor e-mailcommunicatie van ons door te klikken op de "afmeldlink" in dergelijke communicatie. Zoals hierboven vermeld, kunt u zich mogelijk niet afmelden voor mededelingen over de Service (bijv. accountverificatie, bevestigingen en herinneringen van aankoop en facturering, wijzigingen/updates van functies van de Service, technische en beveiligingsmeldingen).

 

Hoe lang we uw Gebruikerscontent bewaren:

 • Na beëindiging of deactivering van uw account kunnen Holmatro of zijn Serviceproviders gegevens (inclusief uw profielgegevens) en Gebruikerscontent zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan het zakelijke doel waarvoor deze zijn verzameld en voor back-up-, archief- en/of auditdoeleinden. We bewaren en gebruiken uw Gebruikerscontent ook zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
 1. Uw privacyrechten in Californië

Holmatro reageert momenteel niet op Do Not Track-signalen, of dat signaal nu wordt ontvangen op een computer of op een mobiel apparaat. Derden kunnen in de loop der tijd informatie verzamelen over uw online-activiteiten op verschillende sites wanneer u de Service gebruikt.

 

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u op grond van Artikel 1798.83 van de Civil Code van Californië bepaalde informatie opvragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden van die derden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

Onze site, producten en diensten zijn niet bedoeld om minderjarigen aan te spreken. Als u echter een inwoner van Californië jonger dan 18 jaar en een geregistreerde gebruiker van onze Service bent, kunt u op grond van Artikel 22581 van de California Business and Professions Code verzoeken om verwijdering van inhoud of informatie die u openbaar hebt geplaatst. Om een dergelijk verzoek in te dienen, stuurt u een e-mail met een gedetailleerde beschrijving van de specifieke inhoud of informatie naar [email protected]. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek geen volledige of algehele verwijdering van de door u geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin de wet verwijdering niet vereist of toestaat, zelfs als daarom wordt verzocht.

 

Op grond van de wetgeving van Californië kunnen inwoners van Californië die een vaste zakelijke relatie met ons hebben, aangeven dat ze niet willen dat wij persoonlijke informatie over hen aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden.

 1. Privacy van kinderen

Holmatro verzamelt of vraagt niet bewust informatie van personen jonger dan 13 jaar en staat niet bewust toe dat dergelijke personen zich registreren voor de Service. Gezien de aard van onze activiteiten zijn de Service en de inhoud ervan niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind jonger dan 13 jaar hebben, neem dan contact met ons op via [email protected].

 1. Andere websites en diensten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites of diensten waaraan onze Service is gelinkt of waarnaar onze Service linkt, inclusief de informatie of inhoud die deze bevatten. Onthoud dat wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die websites of services van derden. Uw browsegedrag en interactie op een website of service van een derde, met inbegrip van websites of services die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de eigen regels en het eigen beleid van die derde. Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over derden die u toegang geeft tot uw Gebruikerscontent. Als u gebruik maakt van een website of dienst van een derde partij en u geeft hun toegang tot uw Gebruikerscontent, dan doet u dit op eigen risico.

 1. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of de Service, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

 1. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Holmatro kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, dus bekijk het regelmatig. We kunnen u op andere manieren van wijzigingen of updates op de hoogte stellen als dit gezien de omstandigheden gepast is. Als u de Service van Holmatro blijft gebruiken na een wijziging van dit Privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging aanvaardt.

 

AVG-verklaring

Holmatro voldoet aan de AVG-beginselen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie (inclusief IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en Zwitserland die worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het beleid in dit Privacybeleid en de rechten van de betrokkenen onder de AVG-beginselen, gelden de AVG-beginselen.

Deze AVG-verklaring schetst ons algemene beleid en onze praktijken voor uitvoering van de AVG-beginselen, met inbegrip van de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en de kennisgeving en keuze die betrokken personen hebben met betrekking tot ons gebruik van deze informatie en hun mogelijkheid om deze informatie te corrigeren.

 

 1. Definities

"Persoonsgegevens" betekent informatie die (1) wordt overgedragen van de EU/EER of Zwitserland naar de Verenigde Staten; (2) wordt vastgelegd in welke vorm dan ook; (3) gaat over of betrekking heeft op een specifiek persoon; en (4) aan die persoon kan worden gekoppeld.

"Gevoelige persoonlijke informatie" betekent persoonlijke informatie waaruit ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond of de gezondheid van een persoon blijken.

 

 1. Beginselen

Holmatro kan Persoonsgegevens ontvangen van zijn eigen personeel en van aan Holmatro gelieerde bedrijven en andere partijen in de EU/EER. Dergelijke informatie kan bestaan uit namen, adressen, e-mailadressen en betalingsgegevens en kan gaan over klanten, klanten van klanten, zakenpartners, consultants, werknemers en sollicitanten en omvat informatie die is vastgelegd op verschillende media en elektronische gegevens.

Wanneer Holmatro Persoonsgegevens rechtstreeks van personen verzamelt, houdt Holmatro zich aan de volgende Beginselen:

       1. Informeren. Wij informeren een persoon over het doel waarvoor wij zijn/haar Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en de soorten derden aan wie ons bedrijf deze Persoonsgegevens bekendmaakt of kan bekendmaken. Ons Bedrijf zal de persoon de keuze en de middelen bieden om het gebruik en de openbaarmaking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken. De kennisgeving zal in duidelijke en opvallende taal worden verstrekt wanneer personen voor het eerst wordt gevraagd Persoonsgegevens aan ons Bedrijf te verstrekken, of zo snel mogelijk daarna, en in elk geval voordat ons Bedrijf de Persoonsgegevens gebruikt of bekendmaakt voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Holmatro kan worden verplicht om Persoonsgegevens vrij te geven naar aanleiding van een rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.
       2. Keuze. Personen hebben de mogelijkheid om te kiezen (opt-out) of hun Persoonsgegevens (1) mogen worden doorgegeven aan een derde partij of (2) mogen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of waarvoor de persoon later toestemming heeft gegeven, door contact op te nemen met onze privacyfunctionaris via e-mail op [email protected]. Voor gevoelige persoonlijke informatie zal ons Bedrijf personen de mogelijkheid geven om bevestigend of expliciet (opt-in) toestemming te geven voor het vrijgeven van de informatie aan een derde of voor een ander doel dan waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld of waarvoor later toestemming werd gegeven door de persoon. Ons Bedrijf zal Gevoelige persoonlijke informatie die van een persoon is ontvangen op dezelfde manier behandelen als de persoon deze zou behandelen en deze informatie beschouwen als Gevoelige persoonlijke informatie. Agenten, technologieleveranciers en/of opdrachtnemers van Holmatro kunnen toegang hebben tot de Persoonsgegevens van een persoon op een 'need to know'-basis met als doel om namens Holmatro diensten uit te voeren of elementen van de diensten te leveren of mogelijk te maken. Al deze agenten, technologieleveranciers en opdrachtnemers die toegang hebben tot dergelijke informatie zijn contractueel verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten die zij uitvoeren voor Holmatro of zoals anderszins vereist door de wet.
       3. Verantwoording voor verdere overdracht. Voordat we Persoonsgegevens bekendmaken aan een derde, zullen we de persoon op de hoogte stellen van een dergelijke bekendmaking en de persoon de keuze geven (opt-out) voor een dergelijke bekendmaking. Ons Bedrijf zal ervoor zorgen dat elke derde waaraan Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt de Beginselen onderschrijft of onderworpen is aan wetten die hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als vereist door de Beginselen en er schriftelijk mee instemt een passend niveau van privacybescherming te bieden.
       4. Gegevensbeveiliging. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Ons Bedrijf heeft passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Ons Bedrijf kan de veiligheid van Persoonsgegevens op of verzonden via het internet echter niet garanderen.
       5. Gegevensintegriteit en doelbeperking. We zullen Persoonsgegevens alleen verwerken op een manier die compatibel is met en relevant is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of door de persoon zijn geautoriseerd. Voor zover nodig voor deze doeleinden, zal ons Bedrijf redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.
       6. Inzage en verhaal. We erkennen het recht van personen op inzage van hun Persoonlijke gegevens. We zullen een persoon inzage geven in zijn/haar Persoonsgegevens en hem/haar de mogelijkheid bieden om onjuiste informatie en informatie die we hebben verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG-beginselen te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, behalve wanneer de last of de kosten van het verlenen van inzage niet in verhouding zouden staan tot de risico's voor de privacy van de persoon in kwestie of wanneer de rechten van andere personen dan deze persoon zouden worden geschonden. Personen kunnen per e-mail op [email protected] contact opnemen met onze privacyfunctionaris om hun gegevens in te zien. Contactgegevens staan hieronder vermeld. In gevallen waarin Holmatro een Gegevensverwerker is, dienen personen contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.
       7. Handhaving en aansprakelijkheid. In overeenstemming met de AVG-beginselen verbindt Holmatro zich ertoe klachten over privacy en het verzamelen of gebruik door ons van Persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de Europese Unie of Zwitserland met vragen of klachten over dit Privacybeleid dienen eerst contact met ons op te nemen via:

 

Holmatro B.V.

Lissenveld 30

Postbus 66

4940 AB Raamsdonksveer

Nederland

E-mail: [email protected]

 

Personeelsgegevens. Indien Holmatro uw klacht niet naar tevredenheid behandelt en uw vraag of klacht personeelsgegevens betreft, kunt u uw klacht laten behandelen door een onafhankelijke klachteninstantie in Europa: voor EU-/EER-betrokkenen, een panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU ("DPA-panel"), en voor Zwitserse betrokkenen, de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner ("FDPIC"). Hiervoor dient u contact op te nemen met de nationale gegevensbeschermings- of arbeidsautoriteit in het rechtsgebied waar u werkt. Holmatro stemt ermee in samen te werken met de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en te voldoen aan de besluiten van het DPA-panel en de FDPIC. De diensten van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten zijn gratis.

De contactgegevens van de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Indien uw klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende claims die niet via andere klachteninstanties kunnen worden opgelost.

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elk herzien beleid op deze website publiceren.

 

 1. Informatie onderworpen aan ander beleid

We streven ernaar om de Principes te volgen voor alle Persoonsgegevens uit de EU of Zwitserland die op grond van AVG worden overgedragen naar de Verenigde Staten.