Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ZW afbeelding website.png

Het mvo-beleid staat binnen Holmatro meer dan ooit volop in de spotlights. Dit wordt duidelijk bewezen door onze stappen op het gebied van energiebeleid, de bewuste keuze om duurzaam te bouwen en om ook bij renovatie te streven naar aanzienlijke verduurzaming. Wij maken gebruikt van de basiselementen zoals gedefinieerd in de ISO 26000 standaard en richten ons op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) op de drie dimensies: Mens & Omgeving, Mens & Bedrijf en Bedrijf & Omgeving.

Mens & Omgeving

Holmatro vindt het zeer belangrijk om haar activiteiten op een milieuvriendelijke en duurzame manier uit te voeren. Dit doen we door:

  • Te kiezen voor milieuvriendelijke materialen in zowel het product als het productieproces
  • Het minimaliseren van de afvalstroom op verschillende facetten
  • Het optimaliseren van het energieverbruik door investeren in nieuwe technologieën

Mens & Bedrijf

Holmatro streeft ernaar haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en een topklasse werkgever te zijn. We hanteren een continue controle van de arbeidsomstandigheden en leggen een sterke focus op veiligheid. Daarnaast staat de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers centraal.

Bedrijf & Omgeving

Windmill.pngHolmatro draagt op vele manieren bij aan haar maatschappij, één van deze manieren is door deel te nemen aan diverse platforms waaronder normcommissies in verschillende werelddelen. Wij wensen onze producten voortdurend te verbeteren,  trainen onze dealers op regelmatige basis, informeren onze eindgebruikers veelvuldig over het juiste gebruik van de producten en waarschuwen uitdrukkelijk voor eventuele gevaren van bediening of gebruik. Daarnaast wordt onze grote betrokkenheid in de wereld van redgereedschappen versterkt door onze medewerkers - waarvan een groot aantal werkzaam is bij de vrijwillige brandweer - zowel onder als buiten werktijd.

Dat mvo in de breedste zin van het woord belangrijk is voor Holmatro blijkt ook uit de uitbreiding van het bestaande hoofdkantoor aan de Zalmweg in Raamsdonksveer. Bij de uitbouw ligt de focus op verregaande duurzaamheid en worden de richtlijnen van het prestigieuze BREEAM-NL gevolgd. Dit uit zich in de materiaalkeuzes, een glasgevel met honderden geïntegreerde zonnecellen, de plaatsing van een windmolen en 2.500 zonnepanelen op het dak van de productiehallen. Hierdoor kan de locatie ongeveer 30% van de eigen energiebehoefte opbrengen. Binnen de regio zijn we daarmee het eerste productiebedrijf die dat realiseert.

Sinds juli 2021 is Holmatro de trotse houder van de Groene Pluim. De Groene Pluim is een onderscheiding voor duurzaam ondernemen. Vooruitstrevende bedrijven en/of organisaties op het gebied van duurzaamheid worden door de Groene Pluim op een positieve manier erkend.