Pomimo dołożenia wszelkich starań co do zawartości niniejszej strony internetowej, istnieje możliwość, że informacje na niej zawarte są nieprawidłowe lub niekompletne. Holmatro N.V. i jej spółki afiliowane (zwane tutaj Holmatro) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultat działań podjętych na podstawie informacji zawartych na tej stronie internetowej. W przypadku wątpliwości co do poprawności lub kompletności informacji należy skontaktować się z Holmatro (pod numerem telefonu (+31 (0) 162 751 480). Publikowanie i/lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej, pisemnej zgody Holmatro jest zabronione.