Rozpieracze kołnierzy

Kompaktowe i lekkie rozpieracze kołnierzy Holmatro są łatwe w użytkowaniu i bardzo bezpieczne. Hydrauliczne rozpieracze kołnierzy charakteryzują się siłą rozpierania 3,5 tony przy 60° klinie.

Bezpieczne otwieranie połączeń kołnierzowych
Hydrauliczny rozpieracz kołnierzy jest używany do bezpiecznego otwierania połączeń kołnierzowych. Kołnierz to płaski pierścień na końcu rury. Kołnierzami można połączyć dwie rury, wykorzystując do tego nakrętki i śruby, i z tego powodu kołnierze wyposażono w otwory. Liczba otworów oraz grubość kołnierza, jak również średnica rury, są uzależnione od ciśnienia cieczy lub gazu w rurze.
Poza wyposażeniem rury, zaworów oraz innych elementów, które są zamontowane między nimi, rury często posiadają kołnierze. Kołnierze także należy mocować do rurociągów, które są łączone, co tworzy połączenie, które można łatwo rozdzielić. Między kołnierzami często umieszcza się uszczelkę. Są one następnie ściągane śrubami i nakrętkami w celu stworzenia szczelnego połączenia gazu i/lub cieczy. Jeżeli uszczelkę należy wymienić (przykładowo, jeśli są przecieki), aby zwolnić połączenie kołnierzowe, wymagane jest zastosowanie siły. W przeszłości używano do tego młotka i dłuta, co czasem miało opłakane konsekwencje. Odpadające części i iskry stanowiły wielkie zagrożenie. Hydrauliczne rozpieracze kołnierzy Holmatro stanowią rozwiązanie ułatwiające pracę i czyniące ją bezpieczniejszą. Kołnierze można bezproblemowo rozdzielać dzięki olbrzymiej sile rozpierania wynoszącej 3,5 tony, niezależnie od tego, jak szczelne stało się połączenie. Można błyskawicznie otworzyć nawet najcięższe kołnierze. Rozpieraczem kołnierzy można operować niezależnie lub jako para podczas otwierania kołnierzy o większych średnicach.
 
Rozpieracze kołnierzy Holmatro
Holmatro oferuje szereg rozpieraczy kołnierzy z powrotem sprężynowym. Ich siła rozpierania wynosi 3,5 tony dzięki 60° klinowi rozpierającemu.  Rozpieracze kołnierzy mają zwartą konstrukcję, są lekkie i bardzo bezpieczne w użytkowaniu. Dzięki rozpieraczom kołnierzy Holmatro odpadające elementy i iskry należą do przeszłości. Rozpieracze są łatwe w użyciu i operuje się nimi za pomocą pompy ręcznej, nożnej, kompaktowej elektrycznej, pneumatycznej lub pompy Vari. Rozpieracze kołnierzowe są dostarczane ze skrzynką do przechowywania, zawierającą smary wysokiej jakości Molykote® oraz złącze żeńskie A 118.