Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van de site onjuist of onvolledig is. Holmatro N.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van de site. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (telefoonnummer: +31 (0) 162 751 480). Er mag niets van de website geopenbaard en/ of verveelvoudigd worden op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Holmatro.